Negativne obrestne mere

V začetku meseca februarja je Mednarodni denarni sklad (IMF) objavil poročilo v katerem je navedeno, da lahko centralne banke znižajo temeljno obrestno mero precej pod nič. Po desetletju gospodarskega in finančnega »okrevanja« od finančne krize, ima kar nekaj držav še vedno nično obrestno mero, nekatere imajo celo negativno obrestno mero (Japonska, Švedska, Danska, Švica). In to bo v naslednjem obdobju recesije, ki je pred vrati, velika težava. Zgodovinsko gledano, huda obdobja recesije, namreč zahtevajo znižanje obrestne mere od 3 % dp 6 %. Tako »razkošje« pa si lahko danes privošči bolj malo držav z razvito ekonomijo.

Da bi zaobšli to težavo, v študiji Mednarodnega denarnega sklada navajajo možnost, ki bi centralnim bankam omogočala nastavitev sistema, s katerim bi močno negativne obrestne mere postale izvedljiva možnost. Ker je Mednarodni denarni sklad ustanova, ki po navadi implementira finančne želje in ideje svetovne elite, so močne negativne obrestne mere v prihodnje, zagotovo dodatna realna nevarnost za premoženje posameznikov in družin.

Nazaj