Banke s potencialno nevarnim koktajlom

Po najnovejših podatkih ameriške banke JPMorgan Chase, Bank of America in Citibank v svojih bilancah hranijo bilijone dolarjev neznanih in potencialno tveganih sredstev. Številke, ki jih je zbral Zvezni svet za preverjanje finančnih institucij (FFIEC) kažejo, da ima JPMorgan Chase v svojem zunaj bilančnem stanju 3,227 bilijona dolarjev, Bank of America 1,6 bilijona dolarjev in Citibank 2,6 bilijona dolarjev. Ameriška centralna banka (FED) opredeljuje zunaj bilančne dejavnosti kot "precej raznolike narave" in pravi, da lahko vključujejo takšne instrumente, kot so trdne posojilne obveznosti, akreditivi v pripravljenosti, devize, finančne terminske pogodbe, terminske pogodbe, opcije, pogodbe obrestne zamenjave in drugi derivati. Banke ta sredstva držijo zunaj svojih bilanc stanja zato, da lahko vzdržujejo kapitalske zahteve. Če bi banka Citigroup  leta 2007 vključila svoja izven bilančna sredstva v bilanco, bi bil njen finančni vzvod za približno 53 % višji (48:1)! Seveda je banka podlegla finančni krizi in je bila leto kasneje deležna največje pomoči v zgodovini svetovnega bančništva. Lani je Ameriška centralna banka objavila predlog po zvišanju kapitalskih zahtev bankam, s čimer naj bi zagotovili, da bi bile njihove bilance stanja odpornejše na gospodarske recesije. Izvršni direktorji prej omenjenih bank in še nekaterih drugih bančnih »velikanov« so predlaganim spremembam nasprotovali, ker naj bi škodile bančni industriji in gospodarstvu na splošno.

Nazaj