Osebno finančno svetovanje

Osebno svetovanje obsega zelo široko področje finančnega svetovanja. V prvi vrsti je to pogovor z vami. O vaših finančnih ciljih, ki bi jih v prihodnosti želeli doseči in o načinih, ki bi vam omogočili to doseči na najlažji, najvarnejši in najcenejši način.

Po strokovno opravljeni analizi se izdela vaš osebni profil, izračun pravilne višine zaščite pomembnih tveganj in na koncu še ekskluzivni finančni načrt z upoštevanjem vaših tekočih finančnih potreb, zmožnosti, želja in ciljev.

S tem pa naše delo ni končano. Pravzaprav se  šele začenja, saj se obvezujemo, da vas bomo spremljali celotno obdobje uresničevanja izbranega finančnega cilja. Tako boste vedno seznanjeni z najpomembnejšimi spremembami na kapitalskih trgih in boste temu primerno lahko prilagajali svoje naložbe.

Osebno svetovanje torej ni enkraten obisk stranke, eventualna prodaja posameznega proizvoda ampak je dolgoročna profesionalna naravnanost k strankam, katere končni cilj je zaščita pred tveganjem, izgradnja, zaščita in optimiranje premoženja in varčevalnih navad z namenom doseči in preseči pričakovane dosežke v prihodnosti!

V današnjem, finančno razburkanem svetu, postaja osebno finančno svetovanje nuja! Ogromno število finančnih produktov, ponudnikov, informacij, priložnosti, dan pa ima samo 24 ur. Tako večina obupa nad novimi koraki s katerimi bi si lahko zaščitila in oplemenitila svoje osebno premoženje in ostaja pri današnjemu času neprimernih finančnih produktih. Vendar živimo v kapitalizmu, kjer sta glavni zvezdi pravočasne informacije in kapital. Če ju ne izkoristite v svoje dobro - lahko kapitulirate!