Plemenite kovine

"Valute z realno vrednostjo, kot sta na primer zlato in srebro, so sprejemljive brez garancije tretje stranke." - Alan Greenspan (nekdanji predsednik Ameriške centralne banke)

Plemenite kovine, so redki, naravno kovinski kemični elementi visoke ekonomske vrednosti. Kemično, so plemenite kovine manj reaktivne od večina elementov. Običajno so zelo raztezne in imajo visok sijaj.

Med plemenite kovine spadajo tudi kovine, ki tvorijo t.i. platinasto skupino. Gre za elemente: platina (Pt) , paladij (Pd), rodij (Rh), rutenij (Ru), osmij (Os), iridij (Ir), ki imajo podobne fizikalne in kemijske lastnosti in se po navadi skupaj nahajajo v istih mineralnih depozitih. Najbolj znani plemeniti kovini pa sta zlato in srebro. Obe kovini imata industrijsko uporabnost ob tem, da zelo izstopa srebro, ki je po uporabnosti takoj za t.i. črnim zlatom, nafto. Veliko bolj je znana njuna uporabnost pri izdelavi nakita ter naložbenih kovancih in palicah.

Zlato in srebro sta kovini, ki ljudi navdušujeta že več tisočletij. Seveda ne brez razloga. Predstavljata namreč realno vrednost. Nekaj, kar je v današnjem finančnem svetu močno podcenjeno, a bo v prihodnje zopet postalo izjemno pomembno. Tisočletja zgodovine namreč kažejo, da sta zlato in srebro ena izmed najpreprostejših in najučinkovitejših oblik zaščite realne kupne moči. Še posebej v času, ko rovarijo recesija ter gospodarska in finančna kriza. V tem obdobju prideta v ospredje naložbeno zlato in srebro.

In čeprav centralni bančniki (Ben Bernanke) zanikajo, da bi bila zlato in srebro denar, imata vsak svojo ISO 4217 kodo valute. Koda se uporablja za oznako valut v bančništvu in poslovnem svetu.
 

Zlato - Izraz 'zlato' je bil v več germanskih jezikih uporabljen za opis kovine, simbol Au pa prihaja iz latinske besede Aurum, ki pomeni svetleči žarek. Zlato je sijoče, svetlo rumene barve in je najbolj kovno izmed vseh kovin.  Je tudi zelo dober prevodnik toplote in elektrike ter najbolje odseva svetlobo. Zlato ima 18 izotopov, eden izmed njih (198 Au) se uporablja pri zdravljenju nekaterih oblik raka in drugih bolezni. Zlato je visoko cenjena kovina že vse od  nastanka prvih civilizacij, v številnih kulturah simbolizira sonce, brez katerega življenje ni mogoče.
 

Srebro - Srebró je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ag. Simbol je izpeljanka iz latinske besede za srebro Argentums. Je kovina z briljantno belim leskom, ki je stabilna na čistem zraku in vodi. Čisto srebro ima med vsemi kovinami najvišjo toplotno in električno prevodnost ter najnižjo kontaktno upornost. Srebro je ena izmed kovin, ki se najbolj pogosto pojavlja v vsakdanjem življenju. Kar v 51 državah uporabljajo enako besedo za denar kot za srebro. Dva taka pomembnejša primera sta »Plata« v španščini in »Argent« v francoščini.

Prednosti naložbe v plemenite kovine
⇒ varnost,
⇒ donosnost,
⇒ likvidnost,
⇒ davčne prednosti,
⇒ enostavnost,
⇒ fleksibilnost,
⇒ realna vrednost.