Novi svetovni finančni sistem

V zanimivem intervjuju je predstavil potek prehodnih faz iz obstoječega v nov finančni sistem. V prvi fazi tranzicije se bodo države vrnile k svojimi internimi papirnatim valutam in mehanizmom finančnih poravnav, podprtim z dvostranskimi valutnimi zamenjavami. Potem ko so bile ruske rezerve v dolarjih, evrih, funtih in jenih "zamrznjene", je malo verjetno, da bo katera koli suverena država še naprej kopičila rezerve v teh valutah. Torej, se prva faza končuje. Druga faza prehoda bo vključevala nove mehanizme določanja cen, ki se ne bodo nanašali na dolar. Oblikovanje cen v nacionalnih valutah vključuje znatne režijske stroške, vendar bo to še vedno privlačnejše od oblikovanja cen v "nestabilnih" in zahrbtnih valutah, kot so dolarji, funti, evri in jen. Edini preostali kandidat za globalno valuto – juan – ne bo zavzel njihovega mesta zaradi svoje nekonvertibilnosti in omejenega zunanjega dostopa do kitajskih kapitalskih trgov. Uporaba zlata kot referenčne cene pa je omejena zaradi njegove neprijetnosti pri uporabi za plačila. Tretja in zadnja faza prehoda na nov finančni red bo vključevala oblikovanje nove digitalne plačilne valute, ustanovljene z mednarodnim sporazumom, ki bo temeljil na načelih preglednosti, pravičnosti, dobre volje in učinkovitosti. Pričakuje se, da bo model takšne denarne enote, odigral svojo vlogo. Takšno valuto lahko izda nabor valutnih rezerv držav BRICS, ki se mu bodo lahko pridružile vse zainteresirane države. Teža vsake valute v košarici bi lahko bila sorazmerna z BDP posamezne države (na primer na podlagi paritete kupne moči), njenim deležem v mednarodni trgovini, pa tudi s prebivalstvom in velikostjo ozemlja sodelujočih držav.

Nazaj