10 odstotno povečanje zanimanja za zlato

Iz poročila je tudi razbrati, da je povpraševanje v četrtem četrtletju lanskega leta zraslo za 50 odstotkov, kar predstavlja največjo rast v zadnjem desetletju. Glavna gonilna dejavnika za rast ene zlata v lanskem letu sta bili nominalna obrestna mera in inflacija. Le-ta je, predvsem v zadnjem četrtletju lanskega leta, zlatu pomagala znova najti tla, ki so se mu spodmaknila v prvi polovici leta.

Pomemben člen na trgu zlata so bili tudi nakupi te žlahtne kovine s strani centralnih bank. Te so v lanskem letu kupile 463 ton, kar je za 82 % več kot v letu 2020. Kljub povečanemu zanimanju za zlato, je cena v lanskem letu, v primerjavi z evro valuto, zrasla le za 2,9 odstotka.

Nazaj