Osupljiv dolg Združenih držav Amerike

Skupni neporavnani javni dolg vlade ZDA narašča z zgodovinsko hitrostjo. Platforma finančnega ministrstva Ficsal Data kaže, da je bilo državnemu dolgu med 16. avgustom in 22. avgustom dodanih 97,7 milijarde dolarjev, tako da skupna vsota dolga znaša že več kot 32,759 bilijona dolarjev. Od leta 2020 je ameriška vlada porabila 25 bilijonov ameriških dolarjev. Če to predstavimo v perspektivi, tržna kapitalizacija S&P 500 znaša 37 bilijonov dolarjev. Poraba od leta 2020 je enakovredna 68 % celotne tržne kapitalizacije S&P 500. Kaže, da Ameriko verjetno pred nami leta "finančne represije", cilj FED pa je v bistvu ohraniti dejanski donos, ki ga ljudje zaslužijo od prihrankov, pod stopnjo inflacije. Ob predpostavki, da znatna povišanja davkov in zmanjšanje porabe verjetno ne bodo rešila Kongresa. FED tako hodi po ozki brvi vrvi in želi igrati igro na dolgi rok. Finančna represija ameriške vlade je stranski način za znižanje javnega dolga in s tem izboljšanje razmerja med dolgom in BDP na vzdržno raven. FED ne želi, da inflacija izgine, želi, da inflacija ostane nad povprečnimi stroški obresti, ki jih plačuje ameriška vlada. Sekundarna, a bistvena skrb je, da to storijo, ne da bi povzročili hiperinflacijo.

Nazaj