Tretjina podjetij s šibko bilanco stanja

Alvarez & Marsal, svetovno podjetje za strokovne storitve, je preučila 7000 javnih in zasebnih podjetij z najmanj 22 milijoni dolarjev letnih prihodkov v 33 državah v Evropi in na Bližnjem vzhodu. Njihova študija je pokazala, da ima skoraj 30 % podjetij v prej omenjenih regijah šibke bilance stanja. Potem, ko so se podjetja med »pandemijo« zadolžila, se sedaj soočajo z resnim pritiskom zaradi naraščajočih obrestnih mer in naraščajoče inflacije. Tako so se šibkejši posojilojemalci znašli izključeni iz kapitalskih trgov saj so manj sposobni vračati obstoječi dolg. Pričakuje se, da bodo zaostreni finančni pogoji in recesija v prihodnjem letu še zaostrili težave, kar bo podjetja prisililo k aktivnim ukrepom razdolževanja in prestrukturiranja. Po mnenju Bloomberga, naj bi imela Nemčija, zaradi testov v zvezi z likvidnostjo, v tem procesu prednost pred ostalimi državami.

Nazaj