Digitalizacija ogroža gotovino

Centralne banke po svetu se pripravljajo ne uvedbo centralizirane digitalne valute in Evropska centralna banka (ECB) pri tem ni izjema. S tem projektom želijo iz plačilnega sistema izločiti gotovino in uvesti popolno kontrolo nad transakcijami. V kakšno skrajnost to lahko gre kaže predlog Fabia Panetta, člana izvršnega odbora Evropske centralne banke v katerem pravi, da bi bilo potrebno koristnikom digitalnega evra omejiti višino posamezne transakcije na vsega 50 evrov, na mesečni ravni pa do 1000 evrov. Pozitivna stran tega naj bi bila ta, da se v tem primeru podatki o plačniku naj ne bi beležili. Poleg tega je v predlogu Panetta tudi ideja, da se omeji skupna vsota digitalnega premoženja na računu na 3000 evrov, kar naj bi pomagalo k finančni stabilnosti in preprečilo prenos večjih vsot iz bank in drugih finančnih posrednikov. K evropski digitalni valuti je svoj predlog dodal tudi nemški finančni minister, ki je zagovarja njeno programibilnost. To bi pomenilo, da se lahko valuto programira tako, da se jo da porabiti le v določenih trgovinah ali samo določeno obdobje. O tem, da se gotovini izteka čas, je svoje dodala tudi predsednica Evropske centralne banke rekoč: »Popolno anonimnost kot jo nudi gotovina, po mojem mnenju ni vzdržna opcija.« Sosedje Avstrijci, ki se zavedajo, da bodo z uvedbo digitalne valute ogrožene zasebnost, državljanske svoboščine in finančna varnost posameznika, so s 530.938 podpisi podprli peticijo za pravico do gotovinskega plačila, ki jo bo sedaj moral obravnavati njihov parlament. Vredno razmisleka.

Nazaj