Italijansko gospodarstvo je v recesiji

Takole opozarja: »Ne podcenjujte vpliva italijanske recesije. Veliko govorimo o Brexitu, ne govorimo pa nič o italijanski recesiji, ki bo imela pomemben vpliv na gospodarsko rast Evropske unije in lahko močno prizadene tudi Francijo kot eno izmed pomembnejših trgovinskih partneric.«

Njegova skrb je razumljiva, saj so francoske banke lastnice velikega dela italijanskega javnega in privatnega dolga (več kot 311 milijard evrov). Po podatkih Banke za mednarodne poravnave (BIS) se je izpostavljenost francoskih bank do italijanskega dolga, iz prvega četrtletja na tretje četrtletje leta 2018, povečala za 34 milijard evrov. Še bolj alarmanten podatek je, da prej omenjenih 311 milijard evrov ne vključuje izpostavljenosti do pogodb z izvedenimi finančnimi instrumenti (11,2 milijardi), jamstev (16,2 milijard evrov) in kreditnih obveznosti (46,3 milijarde evrov). Ob upoštevanju vseh naštetih obveznostih, znaša izpostavljenost francoskih bank do italijanskega gospodarstva 384,7 milijard evrov oziroma kar 17 % francoskega bruto domačega proizvoda (BDP).

Da bo pogled na situacijo še bolj jasen naj zaključim takole: finančni sektor največjega (Nemčija), drugega največjega (Francija) in četrtega največjega (Španija) gospodarstva v evro območju so italijanskemu dolgu izpostavljeni z nič manj kot 600 milij

Nazaj