BLUMARIN Group

Blumarin Group, pod vodstvom Polonce Oberč Jereb, izkušene premoženjske svetovalke na področju slovenskih in tujih finančnih trgov, osvešča, izobražuje ter omogoča učinkovito poslovanje podjetij, podjetnikov in vsakega posameznika. Odlikujejo ga strokovnost, sveže in uresničljive ideje ter brezpogojna zaupnost.

Osrednja dejavnost so izobraževanja, paleta programov obsega:

• upravljanje z osebnim premoženjem/osebna bilanca-finančni načrt

• razlikovanje in razumevanje investicij, ki jih ponuja trg,

• pregled finančne situacije na globalnem trgu,

• prodajne tehnike in komunikacija v prodaji,

• osnove družinskega podjetništva,

• finančno poslovanje,

• zavarovalne storitve.


»Za lastni uspeh, uspeh organizacije, uspeh družbe je vodenje bistvenega pomena. Manager predvsem vodi ljudi, je pa obenem poslovni človek, strokovnjak, ...« (Cimerman in drugi, 2003, 10). Od vodstva se pričakujejo vse večji učinki poslovanja, zato managerjem lajšamo pot k doseganju uspehov s programom izobraževanja vodilnih oseb glede vodenja in spremljanja podjetja, in sicer pasti ter nevarnosti in kako jih prepoznati ter se jim izogniti. Za zaposlene pa smo pripravili predavanja na temo socialne varnosti in pokojnine.

Blumarin Group odlično sodeluje s strokovnjaki oz. zunanjimi sodelavci različnih področij:

Matjaž Jereb
→ Premoženjsko/finančno svetovanje.

Alenka Planinc Rozman
→  Vloge in odgovornosti vodje sestanka, zapisnikarja in udeležencev (pred in med sestankom ter po njem), razvoj dnevnega reda, izvajanje sestanka, zapisnik sestanka,
dejavniki uspešnega sestanka.

Sabina Šabić
→ Računovodstvo,
→ poslovno in davčno svetovanje,
→ izterjave,
→ vodenje celotne administracije.