Tokenizacija realnega sveta

Tokenizacija je nov mega trend na trgu kriptovalut. Tehnologija, ki lahko radikalno prenovi tradicionalne okvire naložb in lastništva, znatno zniža transakcijske stroške, prinese preglednost in večjo likvidnost. Žetoni lahko predstavljajo opredmetena fizična sredstva ali neopredmetena sredstva, lahko predstavljajo delež ali celotno sredstvo. Lahko so karkoli, od nepremičnine, delnic podjetja, obveznic ali umetniškega dela. Tokenizacija s seboj prinaša kar nekaj prednosti kot so občutno povečanje likvidnosti, dostopnosti in hitrosti transakcij, kar ima za posledico zmanjšanje lastništva in transakcij. Omogoča tudi delno lastništvo in tako ljudem omogoči, da sodelujejo pri naložbenih priložnostih, ki so jim bile prej nedostopne. Hkrati s povečano preglednostjo povečajo varnost, saj so tokenizirana sredstva zabeležena v verigi blokov, kar zagotavlja pregleden in nespremenljiv zapis lastništva. Na trgu, ki je trenutno vreden okoli 300 milijard ameriških dolarjev in naj bi do leta 2030 postal vreden vsaj 10 bilijonov ameriških dolarjev, bodo verjetno prevladovale nepremičnine in finančna sredstva, vključno z delnicami, obveznicami in investicijskimi skladi. Tokenizacija sredstev iz resničnega sveta torej ni stvar prihodnosti, dogaja se že zdaj. Izkoristite jo.

Nazaj