Strateške kovine


Nekaj ​​časa nazaj v zadnji četrtini 20. stoletja, so bile strateške kovine na splošno opredeljena kot kovine, ključne za sodobno tehnologijo in industrijo, ter težijo k motnjam pri dobavi. Z drugimi besedami, so kovine, ki so vitalnega pomena, a niso vedno na razpolago. Medtem ko so nekatere strateške kovine, kot so krom, mangan ali volframa proizvajajo v razmeroma velikem obsegu, so mnoge druge proizvedene v izredno majhnih količinah. Na primer, le približno 140 ton germanija je bil proivedenega v letu 2010, medtem ko je bilo istega leta proizvedenaga le približno 10 ton, zelo strupenega talija. Veliko število strateških kovin so pravzaprav stranski proizvodi iz navadnih kovin, rafiniranja, nekateri so celo stranski proizvodi stranskih proizvodov!
 

Delovna skupina za dobavo surovin, ki ji predseduje Evropska komisija je leta 2010 na podlagi svoje metodologije kritičnosti surovin v poročilu ugotovila, da je za Evropsko unijo kritičnih 14 surovin. Vse razen dveh (fluorita in grafita) so kovine: antimon, berilij, kobalt, galij, germanij, indij, magnezij, niobij, platinske kovine, redke zemlje, tantal in volfram.S tem, ko se javnost vse bolj zaveda pomembnosti strateških kovin, le-te postajajo vse bolj in bolj zanimive tudi z naložbene perspektive.


Naložba v renij
Renij ima drugo najvišje tališče od vseh elementov, takoj za volframom. Skupaj tvorita volfram-renijevo žico, ki jo ameriško ministrstvo za obrambo uporablja v različne namene. Združene države Amerike trenutno same proizvedejo več kot polovico svoje letne porabe volframa, šibek člen pa je renij, ki ga morajo več kot 78% uvoziti. To pa je za ameriško obrambno ministrstvo težava, saj nima lastnih zalog renija. Renija tudi ni najti v naravi, nastane kot stranski produkt pri procesu taljenja bakra in molibdena. Če se ga ob taljenju ne uspe pridobiti, se dobesedno izgubi v dimu. Letna proizvodnja renija se giblje nekje okoli 50 ton, zato pa je potrebno staliti res ogromne količine bakrove rude. V številkah to pomeni, da se pri taljenju približno 120 ton bakrove rude pridobi zgolj unča (28,35 gr) renija! Renij je torej res zelo redka surovina, njegova cena pa seveda temu primerna. Slabe pol kilograma (0,45 kg) renija, čistine 99,9% namreč trenutno stane 1250 ameriških dolarjev. Mi vam omogočamo vstop na ta trg z visokim potencialom rasti tudi z manjšimi zneski. Pokličite nas in se pozanimajte!