Baker, vitalni del gospodarstva

Rast cene bakra se je nato končala, naraščajoča, podporna trendna linija pa pred kratkim ni zadržala občutnejšega padca cene. To je zelo pomembno opozorilo, da je s svetovno gospodarsko rastjo nekaj narobe. Zanimivo je, da se je rast cene bakra ustavila z začetkom programa »finančnega zategovanja (QT)« s strani Ameriške centralne banke. Sprva, ko je centralna banka začela z zmanjševanjem svoje bilance stanja za 10 milijard ameriških dolarjev na mesec, je cena bakra levitirala, ko pa je začela na mesečni bazi hitreje umikati denar s trga (30 milijard ameriških dolarjev), je cena bakra začela padati.

Po objavi namere s strani Ameriške centralne banke, da bo v naslednjih 18. mesecih obrestno mero dvignila še petkrat, je cena bakra strmoglavila za 14,5 %. Čeprav to nakazuje, da ima finančno zategovanje (QT) direkten vpliv na svetovno gospodarsko rast, je Ameriška centralna banka odločena nadaljevati in celo pospešiti omenjeni program finančnega zategovanja (QT) na 40 milijard ameriških dolarjev mesečno. Neupoštevanje opozoril, ki jih daje gibanje cene bakra, bi lahko v drugi polovici leta imelo močan, negativen vpliv na svetovno gospodarstvo.

Nazaj