Banke in blockchain

Projekt bo bankam omogočal da medsebojno, brez takojšnjih denarnih nakazil poslujejo z vrednostnimi papirji (obveznice, delnice), nominiranimi v različnih valutah. V ta namen bodo uporabljale digitalne 'kovance', ki bodo neposredno zamenljivi z denarno valuto pri centralnih bankah.

S tem naj bi skrajšal čas medsebojnih transakcij, zmanjšali pa bi se tudi stroški in potreben kapital ob kasnejšem poračunu in poravnavi. Celotni stroški finančne industrije pri obračunih in poslovnih poravnav so ocenjeni na 65 – 80 milijard ameriških dolarjev na leto. Idejne ustanoviteljice projekta (Deutsche Bank, Banco Sanander, Bank of New York Mellon in NEX) pričakujejo, da bodo s testiranjem lahko pričela že v prihodnjem letu, saj so pred kratkim zaključili z drugo fazo projekta.

Nazaj