Bo Švicarski frank povezal evro in Ameriški dolar?

Ta je nekaj dni pred ločitvijo švicarskega franka od evro valute izpostavi to razvezo, zaradi potencialnih izgub, ki bi lahko nastale ob naraščajočem bilančnem stanju švicarske centralne banke. In ne samo to, morda je celo napovedal nadaljnji razvoj svetovne finančne politike. Menil je, da Združene države Amerike stojijo pred vrati, ki vodijo iz politike ničelne obrestne mere. To bo popolno spremenilo svetovno finančno ureditev in pogoje in bo zelo pomembno tudi za centralne banke.

Ob tem je omenil možnost, da bi prekinjena naveza med švicarskim frankom in evro valuto nadomestili s košarico valut, kjer bi bili, z določeno zgornjo mejo, enakovredno zastopani valuti evro in ameriški dolar v razmerju 50 % proti 50 %. Seveda se to danes lahko sliši le kot fikcija. A, če se ozremo le nekaj let nazaj lahko hitro ugotovimo, da je današnja finančna resničnost bolj čudna od takratne fikcije.

Nazaj