Centralne banke še vedno kupujejo

A za mnoge bo verjetno še bolj presenetljiv podatek, da so centralne banke samo v prvem polletju letošnjega leta, v času, ko naj bi svetovno gospodarstvo okrevalo, v finančni sistem dodale rekordnih 1,5 bilijonov ameriških dolarjev! Centralne banke tako še vedno kupujejo izjemne količine obveznic: 350 milijard ameriških dolarjev v aprilu, 300 milijard ameriških dolarjev v maju, več kot 100 milijard ameriških dolarjev v juniju,… Še najbolj drastično je svoje kupovanje obveznic skrčila Centralna banka Japonske.

Kljub zmanjševanju odkupov pa finančni analitik banke Credit Suisse meni, da bodo štiri največje centralne banke povečevale svoja bilančna stanja tudi v letu 2018. Podobnega mnenja so tudi analitiki Citi bank. Ob tem dodajajo, da je pričakovati, da se bo skupna bilančna vsota centralnih bank kljub temu začela zmanjševati v naslednjih 12-ih mesecih.  To bi bilo prvič po letu 2008 in zanimivo bo videti, kako se bodo na to odzvali delniški in obvezniški trgi…

Nazaj