FED spreminja metodologijo

Krivulja donosa namreč kaže razliko med obrestnimi merami kratkoročnih državnih obveznic (2 leti) in dolgoročnih državnih obveznic (10 let) Združenih držav Amerike. Ko je gospodarstvo v dobrem stanju, je obrestna mera dolgoročnih državnih obveznic višja od obrestne mere kratkoročnih državnih  obveznic.

V zadnjem času pa donosnost dolgoročnih obveznic kaže zelo počasno rast, kar investitorjem posledično poraja dvom v dolgoročno gospodarsko rast, kljub trenutni »vitalnosti« gospodarstva. Istočasno je Ameriška centralna banka dvigovala obrestno mero kratkoročnim državnim obveznicam in s tem prej omenjeni indikator (krivuljo donosa) spustila na nivo iz leta 2007, ko so Združene države Amerike padle v obdobje najhujše recesije v zadnjih 80 letih. Zato je razumljivo, da centralna banka teži k spremembi metodologije. Zaenkrat še ni znano kateri kazalnik, ki ni povezan z makroekonomskimi statistikami, bi lahko nadomestil trenutni indikator gospodarske rasti (krivuljo donosa). Zamenjava metodologije je pogosto uporabljena metoda tudi pri ugotavljanju statistične inflacije, ki je zato praviloma veliko nižja od realne inflacije.

Nazaj