Finančna ,,elita,, brez etike in morale

Takrat ji v arbitražnem primeru, kot francoski ministrici za finance, ni uspelo zaustaviti izplačila več kot 400 milijonov evrov poslovnežu. Vendar pa za pripadnike svetovne finančne »elite« očitno tudi pravnomočna obsodba ni zadosten razlog za izrek denarne oziroma zaporne kazni. Še več, tudi izvršni odbor Mednarodnega denarnega sklada meni, da njen greh ni tako zelo velik (!?) in ji izreka popolno podporo.

Tako bo še naprej lahko opravljala funkcijo izvršnega direktorja svetovnega posojilodajalca, kljub obsodbi zaradi malomarnosti pri ravnanju z denarjem. Skratka, kot da se ne bi nič zgodilo… Ironija je, da je v pogojih za imenovanje na to vodilno mesto zapisano, da se mora oseba na tej funkciji izogibati »celo vtisa neprimernega ravnanja«.

Nazaj