Finančni trgi in neresnice sprejemajo kot resnice

Vendar pa se je znova izkazalo, da so številke ponarejene. Temeljijo namreč na modelu »rojstvo-smrt« ki predvideva, da novoustanovljena podjetja ustvarijo več neprijavljenih delovnih mest, kot je prijavljenih izgub delovnih mest s strani podjetij v stečaju. John Williams, ki se že vrsto let ukvarja z realno statistiko ugotavlja, da se pri mesečnih poročilih o novih delovnih mestih za osnovo enostavno vzame številka 200.000 in se ji doda dejansko število novih delovnih mest. In tokrat 55.000 delovnih mest ne dohaja niti rasti prebivalstva. Z drugimi besedami, nova delovna mesta so produkt navidezne resničnosti, ustvarjene na podlagi napačnega modela in manipulacijo sezonskih prilagoditev.

Zato John Williams trdi, da je realna stopnja brezposelnosti v Združenih državah Amerike veliko višja, okoli 23 % in ne 4,9 % kot to trdi ameriška statistični urad. Realna rast BDP je od leta 2009 skoraj nična, zato vlada iluzijo gospodarske rasti ustvarja s prikazovanjem nizke inflacije. A, če bi bilo gospodarstvo res močno, potem ne bi imeli ničnih obrestnih mer.

Nazaj