Italija izgublja zaupanje investitorjev

Trenutno njihov javni dolg presega 130 % bruto domačega proizvoda (BDP) in lahko še naraste ob tem, ko bo Evropska centralna banka (ECB) začela zmanjševati odkupe slabih obveznic.

Kakšno je trenutno finančno stanje v Italiji, lepo povzema David Powell iz Bloomberg Economics, ki pravi: »Italijanske populistične stranke spravljajo financiranje države na nestanovitno pot, še preden so porabili en sam evro. V kolikor bi se pričakovana donosnost državnih obveznic dodatno povišala za 100 bazičnih točk (1 %), za kolikor se je povišala v zadnjih dveh tednih in pol, bi javni dolg postopoma postajal predrag za financiranje.« Razpon med pričakovanimi donosi italijanskih in nemških obveznic, ki je ene vrste pokazatelj ekonomskih obetov za Italijo, je največji v zadnjih petih letih. In kako na to gledajo pri Evropski centralni banki?

Njen podpredsednik Vitor Constancio je v enem izmed svojih intervjujev dejal: »Italija pozna pravila. Morda jih bodo zopet želeli pazljivejše prebrati.« Če nekaj dolgo časa potiskaš pod preprogo, še ne pomeni, da tega več ni.

Nazaj