Je v težavah tudi EBRD?

Ruski analitiki bančnega trga to vidijo kot signal, da so se finančni kazalci prej omenjene banke močno poslabšali. Po vrhu vsega je to že druga sprememba enega ključnih kazalnikov finančne stabilnosti banke v relativno kratkem času, saj so ga na 33 odstotkov povišali že leta 2015. Do takrat je EBRD držala ta kazalnik pri stabilnih vrednostih, znotraj 25 odstotkov. Da jim "teče voda v grlo" in da je dvig dopustne stopnje omenjenega kazalnika nujen, nakazuje tudi način odločanja, ki je bil opravljen mimo določenega protokola in brez pomembne razprave na ravni delničarjev banke.

Na poslabšanje stabilnosti banke sta močno vplivala dva dejavnika: preklic poslovanja v Rusiji leta 2014 zaradi gospodarskih sankcij in močan porast administrativnih stroškov, ki so se v petih letih povečali za 73 odstotkov. Razumljivo, če vemo, da je bil v nekaterih preteklih letih delež Rusije, v skupnih prihodkih Evropske banke za obnovo in razvoj, tudi do 50 odstotkov.

Nazaj