Mest Chicago z nižjo bonitetno oceno

Kaj lahko se zgodi, da bo Detroitu ta primat prevzelo drugo ameriško mesto. Nedavno je bonitetna družba Moody's tretjemu največjemu ameriškemu mestu Chicagu, znižala bonitetno oceno dolga s prejšnje vrednosti Baa2 na Ba1. S to oznako so pri prej omenjeni bonitetni agenciji označene dolžniške obveznosti, v katerih je zaznati špekulativne elemente in so predmet velikega posojilnega tveganja (ang. junk). Ameriške zvezne države in mesta, se ob upadanju ekonomske moči in dejstvu, da ne morejo same tiskati denarne valute s katero bi lahko izpolnile svoje finančne obveznosti, soočajo z vedno večjimi finančnimi težavami.

Tako bonitetna agencija Moody's mesto Chicago tudi v prihodnje vidi kot nekredibilno z vidika poplačila svojega finančnega dolga. Ena izmed večjih težav mesta je tudi izplačilo pokojnin, katerih obveznosti se bodo v primerjavi z lanskim letom podvojile. Čez dobro desetletje, leta 2026, bo pokojninska obveznost Chicaga predvidoma že štirikrat večja kot je bila lansko leto!

Nazaj