Pokojninski sklad in fizično zlato

 Prej je namreč vlagal v zlato in srebro le preko nestandardiziranih pogodb za izmenjavo blaga in mimo organiziranega trga. Večina teh izmenjav je med poslovnima subjektoma (posojilojemalec in posojilodajalec) v naprej določenih in se v primeru zlata, opravi proti denarni valuti (ameriški dolar). Upravljavci pokojninskega sklada so se odločili, da bodo od sedaj naprej investirali v fizično zlato ter dvignili izpostavljenost sklada do zlata z 1 % na 2 %, zmanjšali pa bodo izpostavljenost do energijskega sektorja.

In zaradi česa so se odločili spremeniti naložbeno strategijo? Zato, ker je po njihovem mnenju fizično zlato bolj ustrezna rešitev za razpršitev in zavarovanje naložbenega portfelja v določenih situacijah (inflacija ali recesija) kot pa potrošne dobrine energijskega sektorja. Upravljavci pokojninskega sklada tako planirajo, da naj bi do konca letošnjega leta, v portfelju pokojninskega sklada, fizično zlato popolnoma nadomestilo t.i. papirnato zlato.

Nazaj