Strah Wall streeta pred Deutsche bank

Določene, velike banke bodo namreč lahko z »blagoslovom« Ameriške centralne banke porabile približno 170 milijard ameriških dolarjev za odkup lastnih delnic in izplačilo višjih dividend delničarjem, namesto da bi denar posodile perspektivnim podjetjem in tako spodbudile ameriško gospodarstvo. Banke so bile »darila« seveda izjemno vesele in takoj pričele z objavami svojih nakupnih in dividendnih načrtov. Iz banke Citigroup so tako napovedali, da bodo v ta namen porabili 22 milijard ameriških dolarjev od tega 17,6 milijard za nakup lastnih delnic. Iz banke JPMorgan Chase so napovedal zvišanje četrtletne dividende za 43 % in nakup lastnih delnic v višini 20,7 milijard ameriških dolarjev. Pri tej banki so menda imeli še višje apetite po trošenju denarja, a naj bi njihovo prošnjo Ameriška centralna banka zavrnila.

Zavrnitev zahteve po povečanju kapitalskih izdatkov je doletelo tudi banki Goldman Sachs in Morgan Stanley. Obe banki naj bi vseeno dvignili četrtletno dividendo za pet ameriških centov in odkupili svoje delnice v vrednosti okoli 5 milijard ameriških dolarjev. Razlog zakaj se je Ameriška centralna banka odločila za ta ukrep verjetno leži v težavah, ki jih ima Deutsche bank in bi lahko močno vplivale tudi na največje banke Wall Streeta. Na to možnost nakazuje podatek, da je Ameriška centralna banka pred »finančno obdaritvijo« šest glavnih bank izpostavila testiranju izjemne situacije na »globalni tržni šok«, s katerim so ugotavljali pripravljenost izbranih bank na morebitno ne plačilno sposobnost nasprotne stranke (Deutsche bank?).

Nazaj