Tretji, ogromen balon v 17-ih letih

Podobni Potemkinovi vasi: začasno veličastni in impresivni na površini, a podprti z veliko manj kot so vlagatelji upali. In kakšen katalizator bi lahko počil naslednji finančni balon? Postopno ali nenadno spoznanje realnosti, da za obljubami ni ničesar drugega, otipljivega. Vlagatelji bi se morali zavedati, da dobički na delniških trgih ne nastanejo iz nič ampak so vsota treh dejavnikov: gospodarske rasti, dobičkov od prodaje in spremenljivosti cen.

V zadnjem desetletju se je, zaradi demografskih dejavnikov (staranja prebivalstva) in vztrajnega upočasnjevanja rasti produktivnosti, bruto družbeni proizvod (BDP) Združenih držav Amerike zmanjšal na vsega 1 % na leto. Tako je pričakovati, da se bo rast BDP v naslednjem desetletju znižala celo pod to mejo. Trenutno je delniški indeks S&P 500 tako precenjen, da nekateri borzni analitiki predvidevajo celo do 60 % korekcijo njegove vrednosti. Prej omenjeni delniški indeks je sicer od leta 2000 do danes prinašal povprečni 4,8 % letni donos.

A, če tudi bi investitorji  v naslednjem desetletju imeli srečo in bi se indeks v naslednjem desetletju napihnil v še večji balon, naj bi bil pričakovan povprečni letni donos, zaradi prej omenjenih razlogov, nižji od 4,8 %. Pok trenutnega delniškega balona ne bo torej nič drugačen od prej omenjenih, le še bolj boleč in dolgotrajnejši bo.

Nazaj